9. juna 2021.

Administrativna zabrana

Ovim putem želimo da Vas obavestimo da Tomsin doo Šabac odobrava prodaju robe putem administrativne zabrane.

Administrativnom zabranom moze se ostvariti kupovina u minimalnoj vrednosti od 12.000 rsd, po maloprodajnim cenama, na 6 mesečnih rata bez kamate.

Lica koja žele da kupe robu putem administrativne zabrane moraju imati ugovor o radu na neodređeno. Uslov za kupovinu putem administrativnih zabrana jeste ugovor poslodavca sa Tomsin doo Šabac.

Lica zainteresovana za kupovinu robe na kredit putem administrativne zabrane (u daljem tekstu korisnik kredita) dužna su da prilikom kupovine robe dostave Tomsin doo Šabac sledeću dokumentaciju:

  • Overen i popunjen obrazac administrativne zabrane (2 primerka)
  • Fotokopija lične karte, odnosno očitanu ličnu kartu (1 primerak)

Dokumenta:

preuzmite obrazac